Disclaimer

AbonnementNet is een initiatief en handelsnaam van ANDTM internet concepts.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan aanbiedingen, beeldmateriaal, nieuwsberichten en/of enige andere informatie die verstrekt wordt via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Wij besteden veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle aangeboden informatie op deze website. Het is echter niet uitgesloten dat er onvolkomenheden en onjuistheden voorkomen. ANDTM, alsmede gelieerde ondernemeningen, partners en/of toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.